Så här fungerar JETAS


Så här fungerar JETAS

Tjänsten beställs per användare, vi sköter driften av systemet, backup, koppling mot internet m.m. Alla kunder får en helt egen databas på våra servrar i Sverige. Vi tillhandahåller en säker miljö och jobbar över nätet krypterat på samma sätt som bankerna. Använd din smartphone på fältet för att skapa och hantera ärenden. Ingen installation på företagets datorer behövs.

Full koll på alla installationer
JETASMETODEN® kan användas överallt där det finns behov av återkommande och kontinuerlig översyn och service! Att arbeta enligt JETASMETODEN® innebär stora fördelar oavsett om arbetet utförs i egen regi eller köps in på entreprenad. Arbetsorder för planerat underhåll genereras automatiskt och skickas till utförarens mobila enhet.

Rapporter
JETASMETODEN® erbjuder filtrerade rapporter som enkelt kan anpassas efter individuella behov. Systemet har praktiskt taget oändliga konfigureringsmöjligheter. All historik sparas och är lätt att komma åt.

Flerspråkigt
Företag med verksamhet i flera länder kan utnyttja Jetasmetodens flerspråkighet.I systemet finns alltid alla data på ett basspråk, till exempel engelska. Detta kan kombineras med lokala språk allteftersom användaren bygger ut verksamheten i nya länder. Basspråket plus ett lokalt språk kan visas på skärmen samtidigt.