Industri

Stora multinationella företag så som Alfa Laval, Borealis och SKF använder JETAS dagligen både för internt bruk och för att leda samt kvalitetssäkra arbeten utförda av entreprenörer.

Internt bruk

Våra kunder inom industri använder JETAS multispråksfunktion för att planera, genomföra och följa upp fastighetsrelaterade arbeten. Dels används JETAS internt för felanmälan och fastighetsskötsel och dels används det av majoriteten av de entreprenörer som arbetar på siterna. De underlag som skapas av det dagliga användandet används sedan för nya upphandlingar. Multispråksfunktionaliteten möjliggör för ledningen att kommunicera, jämföra och utvärdera utfall mellan egna och andra siter.

Exempel på användningsområden

Administrativa arbeten

 • Planerat underhåll
 • Felanmälan
 • Förfrågan
 • Tillsyn
 • Service
 • Besiktning
 • Beställning
 • Säkerhetsronder
 • Arbetsmiljöronder
 • Lagstadgade kontroller och besiktningar
 • Skötsel
 • Kontorsservice
 • Cyklar
 • Kaffeautomater

Fastighet

 • Yttre fastighetsunderhåll
 • Inre fastighetsunderhåll
 • SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)
 • OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)
 • Brand
 • Brandportar
 • Portar
 • Lastbryggor
 • Städ

Installationer

 • Processventilation
 • Allmänventilation
 • Kyla
 • VVS
 • Pumpar
 • Tryckkärl
 • El/data
 • Hiss