Om oss

Hur det hela började

Fram till mitten på 80-talet arbetade Thomas Planhage på Riksbyggen med teknisk förvaltning av fastigheter. Arbetet med planering och uppföljning skedde i stort sett manuellt och verktygen var för det mesta lösa lappar. Ofta gick allt bra, men tyvärr blev det också en hel del fel och vissa arbeten glömdes till och med bort helt. Successivt började tanken på vinsterna med en kvalitetssäkring av arbetet att gro. För vad är det egentligen för mening med att planera ett arbete om det inte går att följa upp så det verkligen blir gjort? Så föddes Jetasmetoden, ur frustrationen över att inte ha full koll. I dag, tusentals arbetstimmar senare, används metoden av fastighetsägare och förvaltare både i Sverige och i flera andra länder. Flerfamiljshus, köpcentra, gallerior, kontorsfastigheter och industrier är exempel på fastigheter där det numera råder ” full koll.”

Tillsammans med användarna förädlas metoden kontinuerligt

Idag har JETAS sitt huvudkontor i Göteborg och har kunder i hela Sverige.

Bland våra användare märks Svenska Bostäder som har över 28 000 lägenheter i Stockholm. Systemet används även bl.a. i några av världens största varuhus och i Alfa Lavals huvudkontor.

Hör av er till oss och låt oss berätta mer om vårt system!

Jetas Quality Systems AB
Hedåsgatan 15
412 53 Göteborg

Tel: 031-22 33 11
E-post: info@jetas.se

www.jetas.se
Våra kunder

Bland våra användare märks Svenska Bostäder som har över 28 000 lägenheter i Stockholm. Systemet används även i SKF och Alfa Lavals huvudkontor i Sverige, Kina och Indien.