JETASMETODEN®


JETASMETODEN® är den ideala lösningen för företag med medarbetare som huvudsakligen tillbringar arbetsdagen utanför kontoret.

JETAS består i huvudsak av två delar, dels vår webbtjänst som används för felanmälan och administration av systemet och dels via våra appar. Aktuella arbetsordrar synkroniseras till berörd tekniker eller grupps mobila enhet. Dessa finns sedan lagrade i dennes handdator i väntan på utförande. Varje arbetsorder innehåller all information kring arbetet som skall utföras, man kan även ladda ner ritningar eller skötselbeskrivningar om så skulle behövas. Efter utfört arbete skickas arbetsordern till servern normalt via det mobila nätet. Alla i gruppen kan då omedelbart se att arbetet är utfört och arbetsordern markeras som utförd.

JETAS byggdes redan från version ett med mobila enheter i tanken. År 1997 kom första versionen ut och då använde vi rejäla Psion Workabout maskiner. Nu har tiderna förändrats och det är iPhone, Windows Mobile och Android som gäller. Alla våra handenheter jobbar utifrån en intern databas som synkroniseras med servern. Det innebär att det inte blir några problem att utföra arbete på enheten även där datauppkoppling mot internet saknas. Android används för närvarande endast för felanmälan och inventering, ej fullversion.