AFF


Halva jobbet gjort!

JETAS AFF är en version av Jetasmetoden anpassad till AFF (Avtal För Fastighetsförvaltning) som är fastighetsbranschens egen avtalsstruktur. JETAS Aff är ett unikt verktyg för uppföljning, utvärdering och upphandling.
Med Aff definieras förvaltningsentreprenaden, med Jetasmetoden kvalitetssäkras och planeras det faktiska arbetet. Fördelarna med att kombinera båda i JETAS AFF är stora och inte heller långt borta. Både de som börjar från början och de som redan har infört endera Aff eller Jetasmetoden kommer snabbt igång.

JETASMETODENS® alla fördelar och lite till
Med JETAS AFF kompletteras Jetasmetoden med Aff-strukturen. De objekt som användaren vill ha full koll på och därför lägger in i JETAS, märks med en AFF-kod. På så sätt skapas en unik förbindelse mellan objekt och arbetsuppgift som gör det möjligt att koppla ihop fältarbetet med administrationsarbetet. Detta ger effektiva verktyg för bland annat kvalitetssäkring, rondering, beräkningar och kalkyler. JETAS AFF ger dessutom kvitto på att arbeten som köpts också blir utförda.

Fakta talar sitt tydliga språk
Programmet levererar hårda fakta i form av siffror för både beräknad och verklig resursanvändning. Ostridiga underlag i antal och kronor innebär bästa tänkbara bas för budget, upphandling och effektivisering av arbetet. Åtgärder som snabbt syns i resultaträkningen. Med JETAS AFF blir nyckeltal för benchmarking och konkreta jämförelser lättillgängliga verktyg. Till exempel kan kostnaden för enskilda teknikområden eller hela fastigheter enkelt ställas mot varandra.