Mätvärdesinsamling


Avläsningar på fältet

JETAS stöder mätvärdesinsamling via de mobila enheterna. Det går att skapa arbetsordrar för mätaravläsning med en eller flera mätvärdesavläsningar. Det går bra att lägga in mätvärdesavläsningar som ett schemalagt steg i en vanlig rondering.

Avläsningskvalité
För att säkerställa kvalitén på mätvärdesavläsningarna använder vi prognoser för att undersöka vad avläsningen borde bli. Om avvikelsen mellan den faktiska avläsningen och prognosen är för stor (sätt gränsvärden själv) meddelas användaren om att det kan vara ett inmatningsfel och har då möjlighet att korrigera detta. Allt sker papperslöst och kvalitetssäkrat.

Export av data
Det finns möjlighet att både exportera data eller studera det i de rapporter vi har.