Arbetsordrar


Arbetsordrar

Arbetsordrarna är kärnan i JETAS. Allt arbete som skall utföras genererar en arbetsorder med ett unikt arbetsordernummer. Alla arbetsordrar har en godkänd utförargrupp, en plats och en tid. Detta gör planering av arbetet enkelt. Alltid rätt man på rätt plats i rätt tid! Centralt i JETAS är att teknikern normalt sett alltid har med sig en mobil enhet. Denna mobila enhet används för att dokumentera alla de uppdrag som teknikern utför. Detta leder till stora besparingar jämfört med att använda ett pappersbaserat system.

Schemalagda arbetsordrar
Genom att skapa ett återkommande arbete säkerställer vi att inget blir glömt. Dessa arbeten genereras automatiskt av systemet i enligt det schema som administratören lagt upp. Då anläggningsregistret är konfigurerat efter er organisation kan varje uppdrag kopplas mot ett eller flera objekt. Allt arbete går sedan att följa upp på individnivå.