GDPR

GDPR och JETAS

Din personliga integritet är viktig för oss.
På Jetas Quality Systems, nedan kallat Jetas har vi lång erfarenhet av att lagra och hantera våra kunders data och information. Det är viktigt för oss att du känner att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och bra sätt.
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lagstiftning som ersätter den svenska PUL (Personuppgiftslagen). GDPR började gälla i hela EU under året, men här i Sverige den 25 maj 2018.
Efter 25 maj gäller uppdaterade villkor. Du behöver inte göra något i och med detta. Fullständiga avtalsvillkor finner du alltid på jetas.se.
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss här på Jetas på 031-22 33 11

Du kan ladda ner samtliga dokument nedan:
Vår integritetspolicy
Personuppgiftsbiträdesavtal
Underbiträdesavtal