Fastighetsunderhåll

JETAS för fastigheter

Med JETASMETODEN® installerat i din fastighet kan du planera allt förebyggande och avhjälpande underhåll oavsett om det gäller hissar, fläktar, pumpar, portar, tvättstugor eller akuta felanmälningar.


 

För Fastighetsägare, förvaltare och BRF:er

Enkelt kontaktformulär med felanmälan direkt via QR-kod och mobilens kamera, utan krav på app.

Med JETAS QR-koder sparar du tid, pengar och arbete genom att låta samtliga som vistas i fastigheten kommunicera alla typer av ärenden och önskemål på ett strukturerat sätt. JETAS genererar automatiskt sökbara och sorterbara kategorier samt rapporter. Få full kontroll med spårbarhet på alla typer av ärenden och felanmälningar som sker i fastighetens lägenheter och lokaler.


Halva jobbet gjort med AFF i Jetas!

JETAS AFF är en version av JETASMETODEN® anpassad till AFF (Avtal För Fastighetsförvaltning) som är fastighetsbranschens egen avtalsstruktur. JETAS Aff är ett unikt verktyg för uppföljning, utvärdering och upphandling.
Med Aff definieras förvaltningsentreprenaden, med JETASMETODEN® kvalitetssäkras och planeras det faktiska arbetet. Fördelarna med att kombinera båda i JETAS AFF är stora och inte heller långt borta. Både de som börjar från början och de som redan har infört endera Aff eller JETASMETODEN®n kommer snabbt igång.

JETASMETODENS® alla fördelar och lite till
Med JETAS AFF kompletteras JETASMETODEN® med Aff-strukturen. De objekt som användaren vill ha full koll på och därför lägger in i JETAS, märks med en AFF-kod. På så sätt skapas en unik förbindelse mellan objekt och arbetsuppgift som gör det möjligt att koppla ihop fältarbetet med administrationsarbetet. Detta ger effektiva verktyg för bland annat kvalitetssäkring, rondering, beräkningar och kalkyler. JETAS AFF ger dessutom kvitto på att arbeten som köpts också blir utförda.

Fakta talar sitt tydliga språk
Programmet levererar hårda fakta i form av siffror för både beräknad och verklig resursanvändning. Ostridiga underlag i antal och kronor innebär bästa tänkbara bas för budget, upphandling och effektivisering av arbetet. Åtgärder som snabbt syns i resultaträkningen. Med JETAS AFF blir nyckeltal för benchmarking och konkreta jämförelser lättillgängliga verktyg. Till exempel kan kostnaden för enskilda teknikområden eller hela fastigheter enkelt ställas mot varandra.


Rapporter och statistik

Rapporter
JETASMETODEN erbjuder filtrerade rapporter som enkelt kan anpassas efter individuella behov. Systemet har praktiskt taget oändliga konfigureringsmöjligheter. All historik sparas också och är lätt att komma åt.

Inventarierapport
Rapporter kan hämtas i realtid på t.ex. antal utförda inventeringar under en vald tidsperiod eller de senast utförda. Rapporter kan även filtreras på tid, plats och utrustning

Statistik
Alla rapporter utgör underlag för statistik. Du kan enkelt följa allt utfört arbete via rapporter, vilket genererar statistik, och utvärdera resultatet på t.ex. månad/kvartal/år.