Jetas Quality Systems

JETASMETODEN® är den ideala lösningen för företag med medarbetare som huvudsakligen tillbringar arbetsdagen utanför kontoret.

 

 


5186122

Skapade arbetsordrar


12452

Användare av Jetas


27441

Skapade automatiska polisanmälningar

Data hämtad 2023-01-01


Vårt erbjudande

JETASMETODEN® är den ideala lösningen för företag med medarbetare som huvudsakligen tillbringar arbetsdagen utanför kontoret.


Behovsanalys

Vi gör en analys gemensamt av hur ni arbetar idag.

Anläggningsregister

Tillsammans upprättas ett anläggnings­­register med aktuella byggnader, system och komponenter.

Arbets­­planering

Era unika arbetsmoment specificeras och schemaläggs.

Uppstart

Under pro­­cessen sker en löpande utbildning. Vi aktiverar arbetsordrarna och systemet är igång!


Jetas apparHuvudapp

iPhone + Android
– För tekniker

– Behörighetsstyrd
– Schemalagd Rondering
– Felanmälan & Ärendehantering
– Hel samt kompletterande inventering
– Flytta/Byta/Lägg till objekt


Felanmälan via app

iPhone + Android
– För inloggade användare

– Behörighetsstyrd vid behov
– Felanmälan för personal/kunder


Felanmälan via
QR-kod

iPhone + Android
– Ingen inloggning krävs

– Felanmälan för hyresgäster/personal/allmänhet/kunderPå kontoret

Rätt person på rätt plats i rätt tid, utrustad med rätt verktyg och rätt delar, är Jetas i ett nötskal! Den väl genomtänkta strukturen tillsammans med alla mätdata ger bästa tänkbara underlag för bemanningsplaner. Ingen spilltid och inga onödiga kostnader. De som börjar använda JETASMETODEN® upptäcker snabbt att alla får en mycket jämnare arbetsbelastning. JETASMETODEN® underlättar rotation och är en ovärderlig kunskapsbank vid byte av personal eller entreprenör.


Våra kunder


Jetas affärsutvecklare på Smart City-mässan i Stockholm

By Elin / Nyheter
28 maj 2024

Jetas affärsutvecklare på Smart City-mässan i Stockholm

Den 22-23 maj deltog Jetas affärsutvecklare på Stockholm Smart City-mässan, en ledande plattform för kunskapsutbyte och lärande inom samhällsbyggnad. Evenemanget erbjöd fantastiska möjligheter att bygga affärsrelationer, träffa nya samarbetspartners och ta del av de senaste trenderna inom urban utveckling. På mässan diskuterades framtidens samhällsutveckling och urbana innovationer, vilket gav vårt team värdefulla insikter och inspiration för framtida projekt.