PT-bloggenNu kan du beställa Jetas moduler via Forsler och Stjerna

Jetas kan nu beställas genom Forsler och Stjernas webbtjänst som ett tillägg till deras befintliga avtalsstruktur. Detta gör det enklare då inget nytt avtal behöver tecknas om du redan har ett med Forsler och Stjerna. Genom att lägga till Jetas ärendehanteringssystem så får du tillgång till inventering, ärendehanteing, rondering, felanmälan samt kvalitetssäkring av alla beställda och avtalade arbeten.Glaskross, klotter och vandalisering inom Göteborgs Stad kostade kommunen 28 miljoner kronor år 2023


Under 2023 drabbades Göteborgs Stad av omfattande skadegörelse i form av glaskross, klotter och annan vandalisering. Enligt Göteborgs Stads årsstatistik av egendomsskador och brandhändelser för 2023 kostade detta staden totalt 28 miljoner kronor att reparera och underhålla. Skadegörelsen har inte bara ekonomiska konsekvenser utan påverkar även stadens trygghet och invånarnas upplevelse av den offentliga miljön.

För att hantera dessa problem mer effektivt använder redan ett flertal Regioner Jetas ärendehanteringssystem, ett verktyg som revolutionerar hur felanmälningar och skadeanmälningar på hållplatser hanteras. Detta system gör det möjligt för stadens personal och entreprenörer att snabbt rapportera incidenter och säkerställer att dessa åtgärdas omedelbart.

Jetas ärendehanteringssystem: En snabb respons på skadegörelse

Jetas ärendehanteringssystem erbjuder en plattform där anmälningar om skador och vandalism kan registreras, spåras och åtgärdas snabbt och effektivt. När t.ex. en hållplats blivit utsatt för glaskross eller klotter, kan detta rapporteras direkt via systemet, vilket skickar en omedelbar notis till aktuell service entreprenör. Tack vare Jetas kan ärenden prioriteras och delegeras till rätt enhet utan fördröjning, vilket gör att reparationer kan inledas så snart som möjligt.

Minska vandaliseringen med Broken Windows-teorin

Enligt den så kallade ”Broken Windows”-teorin kan snabb reparation av skador minska risken för ytterligare skadegörelse. Teorin föreslår att när ett område hålls rent och skador omedelbart åtgärdas, minskar det sannolikheten för att området utsätts för ytterligare brott och vandalism.

Jetas ärendehanteringssystem är utformat med detta i åtanke. Genom att tillåta snabb respons på rapporterad skadegörelse, kan Göteborg hålla sina hållplatser och perronger i gott skick. Detta fungerar avskräckande för potentiella vandaler och bidrar till att upprätthålla en mer positiv och säker offentlig miljö.Jetas förvärvas av Addnode Group AB

Göteborg, den 11 januari 2024 – Addnode Group AB, ett internationellt bolag med över 2000 anställda och ledande inom digitalisering av samhället, meddelar idag förvärvet av Jetas Quality Systems AB. Syftet med förvärvet är att stärka kunderbjudandet inom Persontrafik och öka utvecklingsresurserna för att ge ännu bättre service till våra kunder.

Jetas Quality Systems AB är nu ett systerbolag till Forsler och Stjerna AB, som är Sveriges ledande mjukvaruutvecklare för planering av kollektivtrafik, skolskjuts och trafikinformation. Forsler och Stjerna AB är mest kända för sin framstående produkt Rebus.

Med detta förvärv blir Addnode Group AB och dess dotterbolag, tillsammans med Jetas och Forsler och Stjerna AB, den största aktören i Sverige inom området mjukvara för drift och planering avseende Persontrafik. Detta möjliggör en kraftfull samverkan och ger företagen möjlighet att dra nytta av sina gemensamma styrkor och resurser.

”Vi är glada över att Jetas Quality Systems AB blir en del av Addnode Group-familjen. Detta förvärv stärker vår position inom Persontrafik och ger oss möjlighet att erbjuda ännu mer innovativa lösningar till våra kunder.” säger Thomas Planhage, Grundare för Jetas Quality Systems AB.

Med Addnode i ryggen får vi också möjlighet att vidareutveckla våra funktioner för fastighetsunderhåll, så som t.ex. felanmälan och ärendehantering. Vi kan nu svara upp mot ökade krav från större fastighetsägare, inte minst gällande integrationer. Detta ger oss även möjlighet att delta i större offentliga upphandlingar.

För mer information om Addnode Group AB och dess dotterbolag, besök addnode.com.

Om Addnode Group AB
Addnode Group AB är ett internationellt bolag med 2000 anställda och är ledande inom digitalisering av samhället. Bolaget förvärvar, driver och utvecklar bolag som fokuserar på att digitalisera olika sektorer, inklusive design, konstruktion, produktdatainformation och fastighetsförvaltning. Addnode Group AB strävar efter att erbjuda innovativa programvaror och tjänster för att möta framtidens utmaningar inom samhällsbyggnad och teknik. Besök addnode.com för mer information.Fas 2 av 3 i pilotprojektet för digitalisering av arbetsrutiner för kollektivtrafiken med hjälp av AI och ML med Chalmers Industriteknik genomförd.

Fas två av tre i pilotprojektet för utveckling av kvalitetssäkrade och effektivare arbetsrutiner inom kollektivtrafiken med hjälp av AI och ML är nu genomförd. Tillsammans med Chalmers Industriteknik har vi producerat ett lyckat ’Proof of Concept’ (PoC).

Vi har utvärderat resultatet och ska nu välja ut en lämplig samarbetspartner för ett 1-årigt pilotprojekt för att finslipa och förfina vår teknik och våra algoritmer.
Därefter planerar vi en europalansering.Fas ett av tre i pilotprojektet för utveckling av effektivare arbetsrutiner för kollektivtrafiken med hjälp av AI och ML med Chalmers Industriteknik genomfört.

Fas ett av tre i pilotprojektet för utveckling av effektivare arbetsrutiner inom kollektivtrafiken med hjälp av AI och ML med Chalmers Industriteknik genomfört och slutrapporterat till Västra Götalandsregionen.

Utfallet blev mycket lyckat och har bl.a. genererat ett spin-off-projekt. Vi har inlett fas ett (av tre) i det nya projektet för att senare kombinera dem under gemensam fas-två utveckling.

Vi arbetar nu intensivt vidare och beräknar att vara klara med ett Proof-of-Concept till sommaren 2021.Jetas pilotprojekt för utveckling av effektivare arbetsrutiner med hjälp av AI och ML med Chalmers Industriteknik

Utdrag från ElectriCity:
”Fullskalig helelektrifierad busstrafik på flera linjer i Göteborg, upphandlingar av ett rekordstort antal elbussar och otaliga tester. Men också ett breddat scope med fokus på bland annat elektrifiering av sjötrafik och byggarbetsplatser, luftkvalitetsstudier och samhällsplanering. Det är några av resultaten som kommit ur ElectriCity-samarbetet.”

Förutom detta har ElectriCity också lett till nya samarbeten, upphand­lingar och vidare forskning. Bland annat har stora upphandlingar genomförts av fler elbussar till Göteborg samt samverkansprojekt kring standardisering av bussars IT-system.

Vi har fått medel från Västra Götalandsregionen för ett fullskaligt pilotprojekt gällande optimering av arbetsrutiner med hjälp av AI och ML i persontrafiken.
I samarbete med Chalmers Industriteknik har vi utvecklat den mjukvara som erfodras för att starta upp projektet. Detta kommer att genomföras tillsammans med Volvo Buss inom ElectriCity-projektet med stöd från bl.a. Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Västtrafik och Keolis.

Den 27e maj leverar vi den förprogrammerade hårdvara till Volvo som ska installeras på linje 55, varefter testerna påbörjas omgående.

 Ny samarbetspartner, vi välkomnar Saps!

Saps har tecknat ett nytt avtal med Skånetrafiken avseende drift och underhåll av hållplatser och stationer i hela Skåne. Avtalet sträcker sig över en femårsperiod med option om ytterligare två års förlängning. Kontraktssumman uppskattas uppgå till ca 50-70 MSEK över kontraktsperioden. Saps har ca 200 medarbetare över hela landet.

Från 1 januari 2020 kommer Saps att sköta samtliga hållplatser i region Skånes 33 kommuner med JETASMETODEN.

Implementation och utbildning av Saps personal kommer att ske löpande under hösten 2019.UITP Global Public Transport Summit 10-12 june 2019

Vi kommer att befinna oss UITP Global Public Transport Summit i Stockholm den 10-12 juni 2019. Mässan hålls på Stockholmsmässan och du hittar oss i monter B5000 direkt till höger innanför huvudentrén. Vi ser fram emot att träffa dig och visa våra nyheter, vi ses!

English
We will be attending the UITP Global Public Transport Summit in Stockholm the 10-12th of June. You’ll find us in the B5000 stand, directly to the right inside the main entrance. We’ll be looking forward to meeting you and show what’s new at Jetas. See you there!

Read more about the summit herePage 1 of 3123