Glaskross, klotter och vandalisering inom Göteborgs Stad kostade kommunen 28 miljoner kronor år 2023


Under 2023 drabbades Göteborgs Stad av omfattande skadegörelse i form av glaskross, klotter och annan vandalisering. Enligt Göteborgs Stads årsstatistik av egendomsskador och brandhändelser för 2023 kostade detta staden totalt 28 miljoner kronor att reparera och underhålla. Skadegörelsen har inte bara ekonomiska konsekvenser utan påverkar även stadens trygghet och invånarnas upplevelse av den offentliga miljön.

För att hantera dessa problem mer effektivt använder redan ett flertal Regioner Jetas ärendehanteringssystem, ett verktyg som revolutionerar hur felanmälningar och skadeanmälningar på hållplatser hanteras. Detta system gör det möjligt för stadens personal och entreprenörer att snabbt rapportera incidenter och säkerställer att dessa åtgärdas omedelbart.

Jetas ärendehanteringssystem: En snabb respons på skadegörelse

Jetas ärendehanteringssystem erbjuder en plattform där anmälningar om skador och vandalism kan registreras, spåras och åtgärdas snabbt och effektivt. När t.ex. en hållplats blivit utsatt för glaskross eller klotter, kan detta rapporteras direkt via systemet, vilket skickar en omedelbar notis till aktuell service entreprenör. Tack vare Jetas kan ärenden prioriteras och delegeras till rätt enhet utan fördröjning, vilket gör att reparationer kan inledas så snart som möjligt.

Minska vandaliseringen med Broken Windows-teorin

Enligt den så kallade ”Broken Windows”-teorin kan snabb reparation av skador minska risken för ytterligare skadegörelse. Teorin föreslår att när ett område hålls rent och skador omedelbart åtgärdas, minskar det sannolikheten för att området utsätts för ytterligare brott och vandalism.

Jetas ärendehanteringssystem är utformat med detta i åtanke. Genom att tillåta snabb respons på rapporterad skadegörelse, kan Göteborg hålla sina hållplatser och perronger i gott skick. Detta fungerar avskräckande för potentiella vandaler och bidrar till att upprätthålla en mer positiv och säker offentlig miljö.