Nu kan du beställa Jetas moduler via Forsler och Stjerna

Jetas kan nu beställas genom Forsler och Stjernas webbtjänst som ett tillägg till deras befintliga avtalsstruktur. Detta gör det enklare då inget nytt avtal behöver tecknas om du redan har ett med Forsler och Stjerna. Genom att lägga till Jetas ärendehanteringssystem så får du tillgång till inventering, ärendehanteing, rondering, felanmälan samt kvalitetssäkring av alla beställda och avtalade arbeten.