Integration


Vi interagerar!

JETAS har ett integrations-API, detta används för att koppla ihop systemet med andra system.
Varje integrationsprojekt hanteras som ett helt eget projekt eftersom det finns många olika integrationspunkter och många olika kringsystem. I dagsläget synkroniserar vi både fastigheter, inventarielistor, användare, arbetsordrar m.m. mot många andra system, däribland Rebus. JETAS tar även emot automatiserade larm för åtgärd. Det finns även några fall av portallösningar där JETAS är en ”pusselbit” i en större portal.