Kundinloggning


Interaktivitet

Kunderna är viktigast både för er och för oss! Vi tillhandahåller en kundportal där era kunder kan logga in och anmäla fel och brister i anläggningen. Beroende på de tjänster ni tillhandahåller för era kunder kan också beställningar eller andra önskemål om hjälp läggas till. Kunderna kan följa upp sina ärenden och få ett statistiskt underlag samt aktuell status på de anmälningar som de gjort.

Fördelarna med kundportalen är flera:

  • Möjlighet att importera stora mängder kunder (tusentals)
  • Mindre belastning på helpdesk
  • Enkelt för både kund och leverantör
  • Förbättrad kommunikation med kunden
  • Papperslöst
  • Automatisk återrapportering via mail