Optimal bemanning


Rätt person på rätt plats i rätt tid

Dessutom utrustad med rätt verktyg och rätt delar, det är JETASMETODEN®.
Den väl genomtänkta strukturen tillsammans med alla mätdata ger bästa tänkbara underlag för bemanningsplaner, ingen spilltid och inga onödiga kostnader. De som börjar använda JETASMETODEN® upptäcker snabbt att alla får en mycket jämnare arbetsbelastning. JETASMETODEN® underlättar rotation och är en ovärderlig kunskapsbank vid byte av personal eller entreprenör