Ärendehantering


Ärendehantering

JETAS är synonymt med effektiv felanmälan. När ett fel inträffar i anläggningen så måste detta tas om hand på ett strukturerat sätt. JETAS möjliggör detta! Fel kan komma från ett flertal olika källor; kunder, tekniker, helpdesk, arbetsledare, automatlarm m.m. De flesta av dessa grupper har sitt eget sätt att skicka in fel som är anpassat efter dem, t.ex. via app eller webb. Fotografier och filer bifogas enkelt i ärendet. Automatisk återrapportering sker via mail.

Kund
Kunder kan logga in i systemet via kundinloggningen och skicka iväg en felanmälan eller förfrågan. Denna felanmälan är en förenklad variant av den som helpdesken använder och är mycket enkelt att använda.

Helpdesk
Helpdesken erbjuds en mer detaljerad version av felanmälan, man har då möjlighet att bifoga mer information till teknikern för att underlätta arbetet. Det går också att konfigurera flera olika typer av felanmälan som är anpassad för olika användningsområden.

Tekniker
Teknikern kan använda webbverktyget, men troligare är att alla felanmälningar görs direkt på fältet via appen. Denne kan även bifoga bilder på problemet.

Arbetsledaren
Arbetsledaren har samma möjligheter att skapa felanmälningar men har även möjlighet planera arbetet.