Säker lagring


Energieffektivt utnyttjande av en delad centraliserad serverresurs

JETAS har en egen server placerad lokalt i Sverige och lyder under svensk lagstiftning. Detta är i många fall en stor fördel och i vissa fall ett krav. Servern är belägen i ett bergrum som är bemannat dygnet runt och naturligtvis försett med kyla och UPS:er. Back-uper tas automatiskt och regelbundet på ett flertal platser för största säkerhet.

Utnyttjandet av en centraliserad server blir mer kostnadseffektivt eftersom det endast kräver mjukvara, underhåll och kylning av en server istället för flera stycken. Så istället för att varje kund använder sig av en egen server, i nuläget ett 100-tal, så får de utrymme på JETAS centraliserade server. Vår server går naturligtvis på 100% grön el.

Energieffektivt utnyttjande av delad centraliserad serverresurs snarare än flera lokala servrar med låg nyttjandegrad hos varje enskild kund.