SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete


Det här gäller!

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) innebär bland annat att fastighetsägaren och hyresgästen gemensamt ansvar för att ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) bedrivs under byggnadens eller anläggningens hela användningstid. I detta ingår att brandskyddet skall dokumenteras!

JETAS säkerställer att kontroller görs i tid

Om en olycka händer måste dokumentation finnas annars kan fastighetsägaren bli ansvarig för olyckan. JETAS sparar pengar genom att spara tid samtidigt som vi säkerställer att kontroller görs i rätt tid, med nödvändig obestridig dokumentation.

Så här går det till

Ett mycket bra sätt att säkerställa att all dokumentation är i sin ordning är att använda JETAS. Allt som skall kontrolleras regelbundet läggs in i JETAS. Det som sedan utför kontrollerna använder en mobil enhet i kombination med streckkoder, NFC/RFID, i anläggningen för att säkerställa att alla kontrollpunkter är kontrollerade och i gott skick. Om avvikelser finns skapas enkelt en arbetsorder direkt i teknikerns mobila enhet på fältet. Allt sker papperslöst. Man kan enkelt ta fram dokumentationen ur det webbaserade administrationsverktyget.