Utförande


På kontoret

Rätt person på rätt plats i rätt tid, utrustad med rätt verktyg och rätt delar, är Jetas i ett nötskal! Den väl genomtänkta strukturen tillsammans med alla mätdata ger bästa tänkbara underlag för bemanningsplaner. Ingen spilltid och inga onödiga kostnader. De som börjar använda JETASMETODEN® upptäcker snabbt att alla får en mycket jämnare arbetsbelastning. JETASMETODEN® underlättar rotation och är en ovärderlig kunskapsbank vid byte av personal eller entreprenör.

På fältet

Centralt i JETAS är att teknikern alltid har med sig en mobil enhet. Den används för att få rätt information på fältet samt dokumentera, i text och bild, alla de uppdrag som teknikern utför. Detta leder till stora besparingar jämfört med att använda ett pappersbaserat system. Alla uppgifter har en godkänd utförargrupp, en plats och en tid. Detta gör planering av arbetet enkelt. Alltid rätt person på rätt plats i rätt tid!