Rapport & Statistik


Rapporter och statistik

Rapporter
JETASMETODEN erbjuder filtrerade rapporter som enkelt kan anpassas efter individuella behov. Systemet har praktiskt taget oändliga konfigureringsmöjligheter. All historik sparas också och är lätt att komma åt.

Inventarierapport
Rapporter kan hämtas i realtid på t.ex. antal utförda inventeringar under en vald tidsperiod eller de senast utförda. Rapporter kan även filtreras på tid, plats och utrustning

Statistik
Alla rapporter utgör underlag för statistik. Du kan enkelt följa allt utfört arbete via rapporter, vilket genererar statistik, och utvärdera resultatet på t.ex. månad/kvartal/år.