Friskvårdsanläggningen Kristinedal i Göteborg kvalitetssäkrar med JETAS!

Friskvårdsanläggningen Kristinedal kvalitetssäkrar nu sina anläggningar med JETASMETODEN, inte minst då underhållet på sina bassänger med avseende på vattenkvalitén som skall skötas om väl och kontrolleras ofta.