Testimonials

Trafikutvecklare Eva Klingstedt, Skånetrafiken

Skånetrafiken har använt JETAS Public Transport för drift och underhåll av sina hållplatser och stationer sedan våren 2013. Så här säger Trafikutvecklare Eva Klingstedt om JETAS:

”Busshållplatsen är en viktig del av Skånetrafikens erbjudande, hela resan. Vi har höga mål med både utförande och kundnöjdhet och det ska vara helt, rent och snyggt på hållplatserna.

Det går fort och det är enkelt att lägga in ärenden i Jetas. I förlängningen gynnar det kunden eftersom det blir en snabbare hantering.

Alla kan skapa och följa upp ärenden, även de om inte är planerade, och jag som ansvarig har full överblick.

Att alla jobbar med samma ärende i ett system har minskat antalet mail markant. Vi kommunicerar i Jetas om det tex behöver göras en beställning på en ny topp eller ellips.

Jag kan också enkelt ta fram  rapporter och statistik både för internt och externt bruk. Jag upplever systemet som mycket användarvänligt och driftsäkert.”

OM SKÅNETRAFIKEN:

Antal resor: 159 miljoner resor 2015.

1,3 miljoner invånare fördelat över 33 kommuner.

Hanterar över 8000 hållplatser mm. i JETAS.

Har använt JETAS sedan 2013.