Vi välkomnar Lunds Universitet som ny Jetasanvändare!

Under 2023 har vi haft nöjet att tillsammans med Lunds Universitets personal införa Jetasmetoden.