Vi välkomnar Forsheda Hus AB som ny kund!

Från 1:a februari kvalitetssäkrar Forsheda Hus sin tillverkning och sina leveranser av väggelement med JETASMETODEN®.

Citat från Forsheda Hus hemsida:
”Vårt huvudfokus inom tillverkningen är att ta fram olika väggmodeller av oorganiskt material för att undvika mögel och ruttning. Det är ett sätt från vår sida att värna om framtiden genom att bidra till ett friskt och ekonomiskt byggande, som förebygger skaderisken på våra byggen.”