Vi har nu nöjet att presentera en ny sammarbetspartner till JETAS

Bild från Danfos hemsida, Tetragon 151, Tantolunden Stockholm

Bild från Danfos hemsida, Tetragon 151, Tantolunden Stockholm

Danfo AB tillverkar kundspecifika offentliga toaletter som gör stadens parker och offentliga rum mer tillgängliga för invånarna. Danfo har en ledande position på marknaden både i Sverige och internationellt och erbjuder även tjänster för drift och skötsel av offentliga toaletter. Dessutom genomför Danfo statusbesiktningar och servicearbeten för sina utplacerade toaletter. Man har nu börjat använda JETASMETODEN för att ha kontroll över besiktningar och servicearbeten runt omkring i Stockholmsregionen.

”Fördelen med att använda JETAS kommer att vara en effektivare hantering och snabbare rapporteringsvägar” säger Mikael Magnusson, VD på Danfo.

Vi har som ambition att utöka vårt samarbete till att bli rikstäckande under 2017.
Som ni förstår är det med stolthet vi presenterar detta samarbete och ser fram emot att dela erfarenheter under många år.

Vid frågor kontakta:

Mikael Magnusson, VD
Danfo AB
Tel. 0587-861 15 / Mobil: 070-710 61 15
E-post: mikael.magnusson@danfo.se

Thomas Planhage, MD
JETAS Quality Systems AB
Tel. 0709 56 56 00
E-post: thomas.p@jetas.se