Vi har fått tillökning…igen!!

För att säkra återväxten i Jetas har vi fr.o.m. 2015-06-15 anställt en nyutexaminerad ingenjör i programmering, Simon Planhage.
Simon är en Chalmersstudent som har gjort sitt examensarbete hos oss, och vi har nu bett honom att stanna kvar och arbeta med utveckling av vår programvara.

Simon, KUL att du valde JETAS som arbetsplats!

Välkommen hit!