Tack till alla som besökte oss på Fastighet2023 för BRF:er!

Vi befann oss på Fastighet2023 för BRF:er på Elite Hotel i Göteborg 2a mars där vi visade vår unikt enkla lösning för felanmälan. Vi tackar alla som kom förbi och var nyfikna!