[rev_slider_vc alias=”front”]
3574015

Totalt skapade arbetsorder

10750

Totalt antal användare

16696

Totalt skapade automatiska polisanmälningar

Data hämtad 2017-12-31


Dags för nästa steg!

JETASMETODEN® är den ideala lösningen för företag med medarbetare som huvudsakligen tillbringar arbetsdagen utanför kontoret.


Behovsanalys

Vi gör en analys gemensamt av hur ni arbetar idag.

Anläggningsregister

Tillsammans upprättas ett anläggnings­­register med aktuella byggnader, system och komponenter.

Arbets­­planering

Era unika arbetsmoment specificeras och schemaläggs.

Uppstart

Under pro­­cessen sker en löpande utbildning. Vi aktiverar arbetsordrarna och systemet är igång!


Jetas apparHuvudapp

– För tekniker
– Behörighetsstyrd
– Schemalagd Rondering
– Felanmälan & Ärendehantering


Felanmälan

– För användare + allmänhet
– Behörighetsstyrd vid behov
– Felanmälan för personal/allmänhet/kunder


Inventering

– För användare
– Behörighetsstyrd
– Hel samt kompletterande inventering
– Flytta/Byta/Lägg till objekt

På kontoret

Rätt person på rätt plats i rätt tid, utrustad med rätt verktyg och rätt delar, är Jetas i ett nötskal! Den väl genomtänkta strukturen tillsammans med alla mätdata ger bästa tänkbara underlag för bemanningsplaner. Ingen spilltid och inga onödiga kostnader. De som börjar använda JETASMETODEN® upptäcker snabbt att alla får en mycket jämnare arbetsbelastning. JETASMETODEN® underlättar rotation och är en ovärderlig kunskapsbank vid byte av personal eller entreprenör.


Våra kunder

Bland våra användare märks Svenska Bostäder som har över 28 000 lägenheter i Stockholm. Systemet används även i SKF och Alfa Lavals huvudkontor i Sverige, Kina och Indien.