Samarbetet fortskrider mellan JETAS och COWI AB

Jetas har nu hållit grundutbildning för COWI’s samtliga 13 kontor i Sverige med anledning av att de från o m kv.1 ska använda Jetasmetoden för alla sina egna arbeten gällande systematiskt brandskyddsarbete.