Samarbete mellan JETAS och COWI AB

JETAS och COWI AB med över 6.000 anställda, varav ett 100-tal medarbetare inom det brandtekniska området, har kommit överens om ett samarbete som ska påbörjas under sommaren 2015.

Innan året är slut skall Jetas metod för att kvalitetssäkra brandronderingar i samband med systematiskt brandskyddsarbete ha införts inom COWI´s samtliga 13 kontor i Sverige.

Parallellt med detta skall ett antal av COWI´s medarbetare utbildas inom användandet av Jetasmetoden.