Novembers hållbarhetspunkt: Eliminera pappersförbrukning


När du går över till JETASMETODEN® eliminerar du behovet av papper med 100%. All planering, alla arbeten och all återrapportering sker helt papperslöst via ett webbgränssnitt och din smartphone. Träd gör mer nytta i skogen än i skrivaren!