JETAS Diplomerade för exportsatsningar


Delar av JETAS personal har under våren och sommaren genomgått Business Swedens utbildning ”Steps to Export” för att fortsätta expandera i norra Europa på respektive lands språk.

Vi satsar i första hand på public transport segmentet för att effektivisera drift- underhålls- och reparationsarbete på alla typer av hållplatser och perronger. Detta är samma typ av arbeten som dagligen utförs i JETASMETODEN® hos Skånetrafiken, Hallandstrafiken och Dalatrafiken.

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara