Januaris hållbarhetspunkt: Undvik onödiga resor


Resor kan i många fall undvikas genom att teknikern bedömer fel via information och bilder som skickas i JETAS system istället för att fel måste bedömas av tekniker på plats.

I JETAS ärendehanteringssystem bifogar du enkelt relevant information tillsammans med t.ex. en felanmälan/arbetsorder som går direkt till berörd tekniker. Teknikern kan bedöma direkt i sin mobila enhet om ärendet är relevant för hen eller om det ska skickas vidare till t.ex. en elektriker eller glasmästare. Läs mer