GDPR – Vi på JETAS arbetar intensivt med anpassningar


Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka skyddet för fysiska personer vid hantering av personuppgifter inom Europeiska unionen. Den nya dataskyddsförordningen innebär många förändringar, speciellt när det gäller hur företag behandlar och lagrar personuppgifter. Vi på JETAS arbetar just nu med att anpassa våra avtal och vårt system efter de nya reglerna.

I Sverige kommer dataskyddsförordningen att ersätta Personuppgiftslagen (PUL), som reglerar behandling men inte lagring av personuppgifter.