JETAS har beviljats EU-kort med huvudfokus på ”smart cities”

Horizon2020_logo

JETAS har beviljats EU-kort (förstudiemedel för internationella forsknings- och innovationssamarbeten) vilket kommer att användas för en Horizon 2020-ansökan. Ansökan upprättas i samråd med GAEU Consulting AB och avser expansion av JETASMETODEN® inom utvalda länder i EU. Vårt huvudfokus ligger på s.k. ”smart cities”. Ansökan lämnas in under september månad och vi kommer att få besked innan årets slut.

Detta är en följd av att vi tidigare erhållit ett stöd, affärsutvecklingscheck från tillväxtverket, där vi kartlagt och utvärderat lokaltrafikens uppbyggnad och system för skötsel i Norge och Danmark.

Läs mer om: Horizon 2020