Drift- och underhålls system


FULL KOLL PÅ ALLA INSTALLATIONER
Jetasmetoden kan användas överallt där det finns behov av återkommande och kontinuerlig översyn och service!   Rondering enligt Jetasmetoden innebär stora fördelar oavsett om arbetet utförs i egen regi eller köps in på entreprenad. Arbetsorder för planerat underhåll genereras automatiskt och skickas till utförarens handdator. Arbetsorder baserad på felanmälan skapas direkt via en hemsida eller med personlig assistans från till exempel en helpdesk.

FÖRDEL JETASMETODEN
Optimal bemanning
Rätt man på rätt plats i rätt tid, utrustad med rätt verktyg och rätt delar är Jetasmetoden i ett nötskal. Den genomtänkta strukturen tillsammans med all data ger bästa tänkbara underlag för bemanningsplaner. Ingen spilltid och inga onödiga kostnader alltså. De förvaltare som börjar använda Jetasmetoden upptäcker snabbt att de får en jämnare arbetsbelastning.
Jetasmetoden underlättar rotation och är en värdefull kunskapsbank vid byte av personal.

Arbetsorder och felanmälan
Arbetsorder för planerat underhåll genereras automatiskt och skickas till utförarens handdator. Arbetsorder baserad på felanmälan skapas direkt via en hemsida eller med personlig assistans från till exempel en helpdesk.

Rapporter
Jetasmetoden erbjuder generösa rapporter som enkelt kan anpassas efter individuella behov. Systemet har praktiskt taget oändliga konfigureringsmöjligheter. All historik sparas också och är lätt att komma åt. Rondering enligt Jetasmetoden sker som allt annat helt papperslöst.

Flerspråkigt
Företag med verksamhet i flera länder kan utnyttja Jetasmetodens flerspråkighet.
I systemet finns alltid alla data på ett basspråk, till exempel engelska. Detta kan kombineras med lokala språk allteftersom användaren bygger ut verksamheten i nya länder. Basspråket plus ett lokalt språk kan visas på skärmen samtidigt.