Decembers hållbarhetspunkt: Energieffektivt utnyttjande av servrar


Utnyttjandet av en centraliserad server blir mer kostnadseffektivt eftersom det endast kräver mjukvara, underhåll och kylning av en server istället för flera stycken. Så istället för att varje kund använder sig av en egen server, i nuläget ett 100-tal, så får de utrymme på JETAS centraliserade server placerad lokalt i Sverige. Vår server går naturligtvis på 100% grön el.

Energieffektivt utnyttjande av delad centraliserad serverresurs snarare än flera lokala servrar med låg nyttjandegrad hos varje enskild kund.