Även Alfa Laval Japan väljer JETAS Facility Management

I fyra år har Alfa Laval använt JETAS för sitt fastighetsunderhåll i Sverige, två år i Indien och just nu pågår arbetet för fullt med att implementera Alfa Lavals tre fabriker i Kina. En av våra konsulter kommer direkt efter uppstart i Kina att fortsätta till Alfa Laval Japan för att starta upp arbetet med implementationen av JETAS även där!Nu medlem i Svensk Kollektivtrafik!

Sedan den 1/12 är JETAS associerad medlem i Svensk Kollektivtrafik!

Syftet med medlemsskapet är att i samråd med de olika kravställarna arbeta fram en ändå bättre lösning för att optimera servicerundor, allt för att ge bättre service, skapa tryggare omgivningar och minska miljöbelastningen.Vi har fått tillökning…igen!!

För att säkra återväxten i Jetas har vi fr.o.m. 2015-06-15 anställt en nyutexaminerad ingenjör i programmering, Simon Planhage.
Simon är en Chalmersstudent som har gjort sitt examensarbete hos oss, och vi har nu bett honom att stanna kvar och arbeta med utveckling av vår programvara.

Simon, KUL att du valde JETAS som arbetsplats!

Välkommen hit!Nya servrar!

Vi har nu uppgraderat vår severpark för bättre prestanda och ökad driftsäkerhet, vilket är till stor glädje och nytta inte minst när man skapar stora tunga rapporter!Ny storsatsning för Public Transport!!

Vi har nu startat upp ett större projekt som ska pågå  hela 2015 ut.

Jetas vidareutvecklar i samarbete med Västra Götalandsregionen, Chalmers Industriteknik, Chalmers Universitet, BOID, Skånetrafiken samt Primär Fastighetsförvaltning det pågående användandet av JETASMETODEN.

Vårt system används sedan våren 2013 som kvalitets- och planeringsverktyg samt styrmedel för underhåll och skaderapportering av över 7.000 busskurer och tågperronger i 33 kommuner.

JETAS har fått VGR-stöd med 500.000 kr för att bl.a. vässa rapportdelen och skapa interaktiva kartor, inte minst för att kunna förebygga skadegörelse och skapa ökad trygghet.Vår nordligaste användare!

Vi har glädjen att ha Hägglunds Fastigheter i Ö-vik i vår användarfamilj.

Implementation av JETASMETODEN pågår i deras fabriker och används flitigt dagligen!!Page 11 of 11« First...7891011