Fakturaunderlag


Med JETASMETODENS nya funktion fakturaunderlag kan du lätt filtrera ut vad som ska faktureras och till vilken kund. Underlaget kan bifogas till en faktura eller en samlingsfaktura som specifikation. Detta minskar risken för frågor och missförstånd väsentligt.