Även Alfa Laval Japan väljer JETAS Facility Management

I fyra år har Alfa Laval använt JETAS för sitt fastighetsunderhåll i Sverige, två år i Indien och just nu pågår arbetet för fullt med att implementera Alfa Lavals tre fabriker i Kina. En av våra konsulter kommer direkt efter uppstart i Kina att fortsätta till Alfa Laval Japan för att starta upp arbetet med implementationen av JETAS även där!