Alfa Laval utökar sina användningsområden av JETASMETODEN

Alfa Laval använder nu Jetasmetoden även för hantering av brandfarliga ämnen.

Det passar perfekt in i deras väl inarbetade arbete med SBA som sedan länge hanteras i Jetas.